اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : Habib Etemadi

  گروه آموزشی : Chemical Engineering
  واحد سازمانی : Faculty Member
  درجه علمی : Assistant Professor
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : Others
  رشته تحصیلی : NON
  محل تحصیل :
  تاریخ تولد :
  خط داخلی :
  تلفن :
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1397/08/29