Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه سراسری بناب

 امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

مطالب/ امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

                           
       امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 98-97 از روز شنبه مورخ 97/10/15 لغایت روز پنجشنبه مورخ 97/10/27
شنبه 15 دي 1397
اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد 97

مطالب/ اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد 97

                           
      اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد 97 ثبت نام پذیرفته شدگان به صورت حضوری جهت تشكيل پرونده و تحويل مدارك ثبت نامي ذیل از تاریخ 1397/06/20الی 1397/06/21انجام خواهد پذیرفت.
شنبه 17 شهريور 1397
تقویم آموزشی نیمسال اول سالتحصیلی ۹۸-۹۷

مطالب/ تقویم آموزشی نیمسال اول سالتحصیلی ۹۸-۹۷

                           
      تقویم آموزشی نیمسال اول سالتحصیلی ۹۸-۹۷ تقویم آموزشی نیمسال اول سالتحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه بناب ابلاغ گردید.
پنجشنبه 15 شهريور 1397
زمانبندی انتخاب واحد در نیمسال اول سالتحصیلی ۹۸-۹۷

مطالب/ زمانبندی انتخاب واحد در نیمسال اول سالتحصیلی ۹۸-۹۷

                           
      زمانبندی انتخاب واحد در نیمسال اول سالتحصیلی ۹۸-۹۷ زمانبندی انتخاب واحد در نیمسال اول سالتحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه بناب اعلام شد.
پنجشنبه 15 شهريور 1397
 انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

مطالب/ انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

                           
       انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال اول سالتحصیلی 98-97 از روز شنبه مورخ 97/06/10 تا روز سه شنبه مورخ 97/06/20
شنبه 10 شهريور 1397