Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با تقویم آموزشی 972

 امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

مطالب/ امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

                           
       امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97 از روز شنبه مورخ 98/03/18 لغایت روز شنبه مورخ 98/04/01
شنبه 18 خرداد 1398
 مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

مطالب/ مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

                           
       مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97 از روز یکشنبه مورخ 97/11/21 لغایت روز چهارشنبه مورخ 97/11/24
يکشنبه 21 بهمن 1397
 شروع کلاس های نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

مطالب/ شروع کلاس های نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

                           
       شروع کلاس های نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97 هفته اول از شنبه مورخ 97/11/13 و پایان کلاسها روز پنج شنبه مورخ 98/03/16
شنبه 13 بهمن 1397
امتحان دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

مطالب/ امتحان دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

                           
      امتحان دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97 فقط در روزهای مشخص شده در مورخ 97/11/09 و 97/12/14
سه شنبه 9 بهمن 1397
 انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

مطالب/ انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

                           
       انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97 از روز شنبه مورخ 97/11/06 تا روز جمعه مورخ 97/11/12
شنبه 6 بهمن 1397