Logo
تاریخ : شنبه 4 خرداد 1398
کد 670

قابل توجه دانشجویان گرامی:

آیین نامه امتحانات دانشگاه بناب

.
 
آیین نامه برگزاری وغیبت درامتحانات پایان نیمسال دانشگاه بناب

آیین نامه برگزاری و غیبت درامتحانات پایان نیمسال درشورای آموزشی دانشگاه مورخ ۹۳/۹/۱۱ به شرح زیر در دو بخش تصویب گردید:

الف : آیین نامه برگزاری امتحانات
۱-امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد وغیرقابل تغییراست.
۲-همراه داشتن اصل کارت دانشجویی وکارت ورود به جلسه، درجلسات امتحان الزامی است.
۳-ضروری است دانشجویان حداقل ۲۰دقیقه قبل ازشروع امتحان درجلسه حاضر باشند (درهای حوزه امتحانی ۱۰دقیقه قبل ازهرآزمون بسته خواهد شد)
۴-با هرگونه تخلف وتقلب درامتحانات به شدت برخورد خواهد شد .
برخی ازمصادیق تقلب وتخلف بشرح زیر است
۱-۴. داشتن کارت دانشجویی جعلی یا کپی گرفته شده.
۲-۴. به همراه داشتن هرگونه نوشته، یادداشت، جزوه و کتاب به صورت غیر مجاز.
۳-۴. رد و بدل کردن هرنوع نوشته یا صحبت باسایر دانشجویان.
۴-۴. رد و بدل کردن هرگونه وسیله نظیر ماشین حساب و...
۵-۴. همراه داشتن هرگونه وسیله الکترونیکی و موبایل به هردلیل (تلفن همراه حتی بصورت خاموش تقلب محسوب می شود).
۶-۴. همراه داشتن کیف، کلاسور و یا ساک دستی برای خانم ها.
۷-۴. نگاه کردن به ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به سایر دانشجویان.
 ۸-۴. وجود هرگونه اطلاعات برروی دست، پا، لباس، میز و نیمکت.
۹-۴. برهم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نسشتن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره بامراقبین.
۱۰-۴. پرسیدن سوالات مکرر و غیر مرتبط ازمراقبین.
۱۱-۴. خروج و بازگشت غیرمجاز به جلسه امتحان.
۱۲-۴. فرستادن شخصی دیگر بجای خود .
۱۳-۴. استفاده از سرویس بهداشتی.
۵- مجازات ناشی از تقلب درجلسات امتحان توسط کمیته انضباطی دانشگاه تعیین می گردد ومی تواند شامل موارد زیرباشد .
-   درج نمره ۰.۲۵ و ثبت موضوع درپرونده آموزشی.
-   محرومیت به مدت یک یا چند نیمسال تحصیلی ویاحتی اخراج ازدانشگاه.
توجه: درخصوص نحوه برخورد با موضوع تقلب هیچ تفاوتی میان دروس عمومی ، پایه و اختصاصی وجود ندارد.

ب:آیین نامه غیبت درامتحانات
۱-    شرکت در امتحان پایان ترم برای کلیه دانشجویان الزامی است و درصورت عدم شرکت درامتحان پایان نیمسال، نمرات امتحان میان ترم، تکالیف و... برای دانشجو به هیچ عنوان درنظر گرفته نخواهد شد. ضمنا چنانچه درس دارای دوبخش نطری و عملی بوده و با یک کد درسی ارایه شود درصورت عدم شرکت دانشجو درامتحان پایان ترم بخش نظری، نمره بخش عملی نیز برای دانشجو محسوب نخواهد شد.
تبصره: درصورت غیر موجه بودن غیبت  دانشجو در جلسه امتحانی، برای اولین درس آن امتحان حذف و برای درس های بعدی نمره صفر منظور می شود ( تشخیص موجه و غیر موجه بودن غیبت به عهده شورای آموزشی می باشد ).
۲-    چنانچه دانشجویی درامتحان غیبت نماید به هیچ وجه از وی امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد.
 ۳-    مسافرت در طول امتحانات پایان نیمسال، دلیل موجهی برای غیبت نخواهد بود و غیبت براین مبنا غیر موجه است. ( درمورد دانشجویان نخبه تحت شرایط خاص شرکت در مسافرت علمی –آموزشی و درمورد دانشجویان عضو تیم های ورزشی ملی درصورت همزمانی اردوی آمادگی یا مسابقات با زمان امتحانات و دانشجویان مشرف شده به حج تمتع یا عمره مفرده، موضوع توسط شورای آموزشی  دانشگاه قابل بررسی است ).
۴-    چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری قادر به شرکت در امتحانات نباشد می بایست مراتب را قبل از شروع امتحان به صورت حضوری به اطلاع مسئول امتحانات مربوطه برساند و گواهی لازم را از پزشک معتمد دانشگاه در شهرستان اخذ و حداکثر تا دو روز پس از برگزاری امتحان به آموزش دانشگاه ارایه نماید.
۵-    چنانچه دانشجو در تاریخ امتحان در بیمارستان بستری باشد می بایست پس از ترخیص ازبیمارستان، کلیه مدارک پزشکی را شامل برگ بستری، گواهی بستری شدن و رسید تسویه حساب مالی با بیمارستان را جهت بررسی حداکثر ۳ روز پس از ترخیص به مسئول امتحانات دانشگاه ارایه نماید.
۶-     چنانچه غیبت دانشجو در جلسه امتحان توسط کمیته مربوطه موجه تشخیص داده شود، درس مربوط به آن امتحان درکارنامه دانشجو حذف می شود. دراین صورت، چنانچه در نتیجه  حذف، واحدهای دانشجو از حد نصاب لازم (۱۲واحد) برای ورودی های ۹۰ و برای ۹۱ به بعد۱۴واحد کمتر گردد، یک ترم کامل محسوب شده ومشمول مقررات یک ترم کامل می گردد.
۷-    چنانچه غیبت دانشجو در جلسه امتحان توسط کمیته بررسی دلایل موجه تشخیص داده نشود برای  اولین بار آن درس حذف و برای درس بعدی  نمره صفر درکارنامه ثبت می شود.
۸-    درصورت حضوردانشجو درجلسه امتحانی  امکان حذف آن درس وجود ندارد .
اداره امتحانات دانشگاه بناب
 
  • نوشته شده
  • توسط مدير سايت معاونت آموزشی دانشگاه بناب
  • تعداد بازدید 234
نظرات شما
captcha refresh