Logo

مدیریت آموزشی

DrAdibi دکتر توحید ادیبی
مدیر آموزشی

آدرس: دانشکده فنی و مهندسی / طبقه اول / اداره آموزش
تلفن: 37745000-041 داخلی 1310  
موبایل: 09149180988
تلفن مستقیم: 37743803-041
ایمیل:
tohidadibi@bonabu.ac.ir

رزومه دکتر توحید ادیبی
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه ششم آذر 1397
  • توسط A. Esmaeelzadeh