تاریخ : شنبه 2 خرداد 1394     |     کد : 526

محل برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سالتحصیلی 94-93 به تفکیک رشته تحصیلی

محل آزمون رشته مهندسی برق

طبقه اول دانشکده علوم پایه

محل آزمون رشته مهندسی عمران، مکانیک و مواد

طبقه 2  دانشکده علوم پایه

محل آزمون رشته مهندسی کامپیوتر و ریاضی

طبقه 3   دانشکده  علوم پایه

محل آزمون رشته مهندسی اپتیک و لیزر

طبقه 2  دانشکده  فنی و مهندسی

محل آزمون رشته مهندسی شیمی، پلیمر، نساجی و معماری

طبقه 3  دانشکده  فنی و مهندسینوشته شده در   شنبه 2 خرداد 1394  ساعت  11   توسط   A. Esmaeelzadeh    تعداد بازدید  935
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :