Logo

آرشیو تقویم آموزشی

 امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

(874)

از روز شنبه مورخ 98/03/18 لغایت روز شنبه مورخ 98/04/01

شنبه 18 خرداد 1398
 مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

(572)

از روز یکشنبه مورخ 97/11/21 لغایت روز چهارشنبه مورخ 97/11/24

يکشنبه 21 بهمن 1397
 شروع کلاس های نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

شروع کلاس های نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

(723)

هفته اول از شنبه مورخ 97/11/13 و پایان کلاسها روز پنج شنبه مورخ 98/03/16

شنبه 13 بهمن 1397
امتحان دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

امتحان دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

(528)

فقط در روزهای مشخص شده در مورخ 97/11/09 و 97/12/14

سه شنبه 9 بهمن 1397
 انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

(906)

از روز شنبه مورخ 97/11/06 تا روز جمعه مورخ 97/11/12

شنبه 6 بهمن 1397
 امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

(793)

از روز شنبه مورخ 97/10/15 لغایت روز پنجشنبه مورخ 97/10/27

شنبه 15 دي 1397
 حذف اضطراری نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

حذف اضطراری نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

(356)

از روز شنبه مورخ 97/09/03 لغایت روز چهارشنبه مورخ 97/09/28

شنبه 3 آذر 1397
 مهلت حذف و اضافه نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

مهلت حذف و اضافه نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

(287)

از روز یکشنبه مورخ 97/07/01 لغایت روز دوشنبه مورخ 97/07/02

يکشنبه 1 مهر 1397
 شروع کلاس های نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

شروع کلاس های نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

(721)

هفته اول از شنبه مورخ 97/06/24 و پایان کلاسها روز پنج شنبه مورخ 97/10/13

شنبه 24 شهريور 1397
 انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

(397)

از روز شنبه مورخ 97/06/10 تا روز سه شنبه مورخ 97/06/20

شنبه 10 شهريور 1397