آرشیو آرشیوتقویم آموزشی

امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

(118)

از روز شنبه مورخ 97/10/15 لغایت روز پنجشنبه مورخ 97/10/27

شنبه 15 دي 1397

حذف اضطراری نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

(52)

از روز شنبه مورخ 97/09/03 لغایت روز چهارشنبه مورخ 97/09/28

شنبه 3 آذر 1397

مهلت حذف و اضافه نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

(80)

از روز یکشنبه مورخ 97/07/01 لغایت روز دوشنبه مورخ 97/07/02

يکشنبه 1 مهر 1397

شروع کلاس های نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

(287)

هفته اول از شنبه مورخ 97/06/24 و پایان کلاسها روز پنج شنبه مورخ 97/10/13

شنبه 24 شهريور 1397

انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

(155)

از روز شنبه مورخ 97/06/10 تا روز سه شنبه مورخ 97/06/20

شنبه 10 شهريور 1397

امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96

(1167)

از روز دوشنبه مورخ 97/03/28 لغایت روز دوشنبه مورخ 97/04/11

دوشنبه 28 خرداد 1397

حذف اضطراری نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96

(617)

از روز شنبه مورخ 97/02/15 لغایت روز یکشنبه مورخ 97/03/13

شنبه 15 ارديبهشت 1397

مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96

(713)

از روز شنبه مورخ 96/11/21 لغایت روز دوشنبه مورخ 96/11/23

شنبه 21 بهمن 1396

شروع کلاس های نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96

(1221)

هفته اول از روز شنبه مورخ 96/11/14 و پایان کلاسها روز پنج شنبه مورخ 97/03/17

شنبه 14 بهمن 1396

انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96

(1322)

از روز شنبه مورخ 96/11/07 تا روز جمعه مورخ 96/11/13

شنبه 7 بهمن 1396