Logo

آرشیو آرشیوتقویم آموزشی

امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

(201)

از روز شنبه مورخ 98/03/18 لغایت روز شنبه مورخ 98/04/01

شنبه 18 خرداد 1398

مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

(139)

از روز یکشنبه مورخ 97/11/21 لغایت روز چهارشنبه مورخ 97/11/24

يکشنبه 21 بهمن 1397

شروع کلاس های نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

(323)

هفته اول از شنبه مورخ 97/11/13 و پایان کلاسها روز پنج شنبه مورخ 98/03/16

شنبه 13 بهمن 1397

امتحان دروس معرفی به استاد در نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

(190)

فقط در روزهای مشخص شده در مورخ 97/11/09 و 97/12/14

سه شنبه 9 بهمن 1397

انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

(414)

از روز شنبه مورخ 97/11/06 تا روز جمعه مورخ 97/11/12

شنبه 6 بهمن 1397

امتحانات نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

(756)

از روز شنبه مورخ 97/10/15 لغایت روز پنجشنبه مورخ 97/10/27

شنبه 15 دي 1397

حذف اضطراری نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

(301)

از روز شنبه مورخ 97/09/03 لغایت روز چهارشنبه مورخ 97/09/28

شنبه 3 آذر 1397

مهلت حذف و اضافه نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

(253)

از روز یکشنبه مورخ 97/07/01 لغایت روز دوشنبه مورخ 97/07/02

يکشنبه 1 مهر 1397

شروع کلاس های نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

(682)

هفته اول از شنبه مورخ 97/06/24 و پایان کلاسها روز پنج شنبه مورخ 97/10/13

شنبه 24 شهريور 1397

انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

(363)

از روز شنبه مورخ 97/06/10 تا روز سه شنبه مورخ 97/06/20

شنبه 10 شهريور 1397