آرشیواخبار آموزشی
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

اطلاعیه پذیرش دکتری سال 97

-
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

ابلاغ شیوه نامه گروه حمایت از استعدادهای درخشان

شیوه نامه گروه حمایت از استعدادهای درخشان در وب سایت دانشگاه بارگذاری گردید.
يکشنبه 23 ارديبهشت 1397

نفرات برتر ارشد 96

-
يکشنبه 6 اسفند 1396

نفرات برتر ارشد 95

-
يکشنبه 6 اسفند 1396

نفرات برتر ورودی 96 دکتری

-
يکشنبه 6 اسفند 1396

نفرات برتر ورودی 95 دکتری

-
يکشنبه 6 اسفند 1396

نفرات برتر ورودی 94 دکتری

-
يکشنبه 6 اسفند 1396

نفرات برتر ورودی 96

-
يکشنبه 6 اسفند 1396

نفرات برتر ورودی 95

-
يکشنبه 6 اسفند 1396

نفرات برتر ورودی 94

-
شنبه 5 اسفند 1396