آموزش و تحصیلات تکمیلی
 
 پژوهش و فناوری
 
 لینک های مفید
 
 
  امور فارغ التحصیلان

خانم منیره جمشیدی
کارشناس امور فارغ التحصیلان
تلفن داخلی: 1312

 


گواهی موقت پایان دوره (شرایط تکمیل مدارک فارغ التحصیلی جهت صدور مدرک)

 

1-     تسویه حساب کامل از قسمت های مختلف دانشگاه (آموزش، امور دانشجویان، امور مالی و ...)

2-     تحویل مدارک تسویه حساب شامل:

الف) کارت دانشجویی

ب) 5 قطعه عکس (با رعایت حجاب کامل برای خواهران)

ج) 1000 تومان وجه تمبر

د) فرم شماره 12 (صندوق رفاه)

و) کپی شناسنامه و کارت ملی

ه) تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی (آخرین مقطع)

* قسمت تکمیل کننده مدارک فارغ التحصیلی تأییدیه تحصیلی آخرین مقطع می باشد که به شرح ذیل می باشد:

1-     تأییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی برای دوره های کارشناسی

2-     تأییدیه تحصیلی مقطع کارشناسی برای دوره های کارشناسی ارشد

3-     تأییدیه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد برای دوره های دکتری

* لازم به ذکر است دانشجویان محترم از زمانی دانش آموخته محسوب می شوند که علاوه بر ثبت همه نمرات ایشان توسط اداره آموزش، همه مدارک  لازم جهت فارغ التحصیلی را تکمیل نموده باشند.

* برای اخذ مدرک موقت پایان دوره، دانش آموختگان محترم می توانند با شماره تلفن های 37743803-041 و 37724829-041(داخلی 1312) قسمت فارغ التحصیلان تماس گرفته و جهت اخذ مدرک به این قسمت مراجعه کنند. بدون هماهنگی قبلی صدور مدرک امکان پذیر نمی باشد.

شرایط تحویل مدرک بعد از تکمیل و بررسی مدارک:

1-     داشتن کارت معافیت از خدمت و یا کارت پایان خدمت برای دانش آموختگان پسر الزامی هست.

2-     در صورت بدهی به صندوق رفاه دانشجویان، در دست داشتن دفترچه اقساط الزامی می باشد.

شرایط تحویل ریزنمرات:

1-     دانش آموختگان دختر دوره شبانه در صورت عدم بدهی به صندوق رفاه می توانند کارنامه مهر و امضا شده تحویل گیرند. ولی دانش آموختگان پسر علاوه بر عدم بدهی به صندوق رفاه باید کارت معافیت و پایان خدمت نیز داشته باشند.

2-     برای دانشجویان روزانه فقط زمانی امکان پذیر می باشد که هزینه کامل هر ترم آموزش رایگان را به حساب سازمان امور دانشجویان (قسمت دانش آموختگان) واریز نموده باشند.

شرایط تحویل دانشنامه:

1-     برای صدور و تحویل دانشنامه دانشجویان شبانه دختر در صورت عدم بدهی به صندوق رفاه می توانند بعد از اخذ مدرک موقت تحویل نمایند. ولی برای دانش آموختگان پسر مانند شرایط تحویل ریزنمرات می باشد.

2-     دانش آموختگان دوره روزانه یا باید مدت تعهد خدمت خویش را گذرانده باشند یا هزینه آموزش رایگان را پرداخته و اقدام به تحویل دانشنامه کنند.