آموزش و تحصیلات تکمیلی
 
 پژوهش و فناوری
 
 لینک های مفید
 
 
  معرفی مدیر امور پژوهشی و فناوری


دکتر میثم معزی

استاديار گروه آموزشي مهندسی نساجی دانشگاه بناب، متولد سال 1358 تبریز، دیپلم خود را در سال 1376در رشته ریاضی و فیزیک از دبیرستان نظام جدید ابوذر تبریزاخذ نموده و در سال 1377 ازهمان مرکز پیش دانشگاهی فارغ التحصیل شدند. ایشان دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نساجی  تکنولوژی نساجی بوده و از پایان نامه کارشناسی ارشد خود در اسفند ماه سال 1383 از دانشگاه صنعتی اصفهان دفاع  نموده اند. در دوره مقدس سربازی به عنوان امریه در وزارت کار وامور اجتماعی خدمت کرده و در همان دوسال و سال بعد ازآن درفرایند بازسازی و تجهیز مرکز آموزش های تخصصی صنایع نساجی سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور شرکت فعال داشتند. پس از قبولی در مقطع دکترای تخصصی از سال 1387در دانشگاه صنعتی اصفهان ، در سال 1389 به عنوان بورسیه دانشجویان دکتری مجتمع آموزش عالی بناب انتخاب شده و در شهریور ماه 1392 از رساله دکتری خود به راهنمایی دکتر محمد قانع و دکتر جانی نیکولتتو از کشور ایتالیا دفاع نمودند. ایشان پس از فراغت از تحصیل، فعا لیت خود را به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه بناب آغاز نموده و از همان ابتدا مسئولیت هدایت گروه مهندسی نساجی دانشگاه بناب و از مردادماه 1393 تا کنون مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه بناب را برعهده دارند.

اطلاعات تماس:

آدرس: بناب، بزرگراه ولایت، دانشگاه بناب، دانشکده فنی و مهندسی، اتاق 103 (هیات علمی) یا دفتر مدیریت پژوهش وفناوری دانشگاه بناب.

تلفن تماس:37741022-041

آدرس پست الکترونیکی: meysammoezzi@bonabu.ac.ir

 مسئولیتهای اجرائی فعلی:

مدیر پژوهش وفناوری دانشگاه بناب از مورخه 1393/05/28

عضو شورای پژوهش، فناوری و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بناب

عضو کمیته ترفیع پایه دانشگاه بناب

عضو کمسیون موارد خاص دانشگاه بناب