اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : حجت افشاری

  گروه آموزشی : ریاضی
  واحد سازمانی : هیأت علمی
  درجه علمی : استادیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : NON
  محل تحصیل :
  تاریخ تولد :
  خط داخلی :
  تلفن :
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  دکتری ریاضی محض- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز- ایران- 1391

  تاریخ بروزرسانی :