اساتید
  نام استاد : میثم معزی

  گروه آموزشی : مهندسی نساجی
  واحد سازمانی : هیأت علمی
  درجه علمی : استادیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1392/6/19
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : NON
  محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان
  تاریخ تولد :
  خط داخلی : 1320
  تلفن : 37741022
  فاکس : 37721066
  موبایل :
  ایمیل فرستنده :
  توضیحات :

  تاریخ بروزرسانی :