اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : جمال دباغ

  گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
  واحد سازمانی : هیأت علمی
  درجه علمی : مربی
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : نامشخص
  رشته تحصیلی : NON
  محل تحصیل :
  تاریخ تولد :
  خط داخلی :
  تلفن :
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل : EmailImage
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی :