اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : پیمان نرج آبادی فام

  گروه آموزشی : مهندسی عمران
  واحد سازمانی : هیأت علمی
  درجه علمی : استادیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1385
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : NON
  محل تحصیل : دانشگاه تبریز / دانشگاه بازیلیکاتای ایتالیا
  تاریخ تولد : 1358
  خط داخلی : 1632
  تلفن : 041377248291632
  فاکس : 04137740800ref.
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :

  Earthquake Resistant Design of Structures

  Structural Control

  Aseismic Base Isolation

  Smart Materials

  Modern Structures

  Anti-seismic Retrofit

   


  تاریخ بروزرسانی : 1396/09/07
   
  http://edu.bonabu.ac.ir/?PageID=13&ID=17&BasesID=42