اساتید
  نام استاد : داود جعفری

  گروه آموزشی : مهندسی اپتیک و لیزر
  واحد سازمانی : هیأت علمی
  درجه علمی : استادیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1/11/92
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : NON
  محل تحصیل : دانشگاه تبریز
  تاریخ تولد : 1354
  خط داخلی : 1621
  تلفن :
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل فرستنده :
  توضیحات :

  تاریخ بروزرسانی :