اساتید
  نام استاد : حسین پیری

  گروه آموزشی : ریاضی
  واحد سازمانی : هیأت علمی
  درجه علمی : دانشیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : NON
  محل تحصیل :
  تاریخ تولد :
  خط داخلی :
  تلفن :
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل فرستنده :
  توضیحات :
  دکتری ریاضی- دانشگاه تبریز- ایران- 1389

  تاریخ بروزرسانی :