تحصیلات تکمیلی
رقیه نریمان جهان
کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن داخلی: 1313 
 راهنمای دانشجویان (تحصیلات تکمیلی)
 فرم های تحصیلات تکمیلی
 
 
  • بازه زمانی فرایندهای آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی 
  • فلوچارت مراحل تصویب پروپوزال 
  • مدارک لازم برای ارائه پروپوزال 
  • مدارک لازم برای ارائه دفاع 
  • مدارک لازم برای تمدید سنوات 
  • مراحل ارائه درخواست به کمسیون موارد خاص استان 
  • مراحل ارائه درخواست به کمسیون موارد خاص دانشگاه