مطالب
آرشیو
 
 
1393/10/04
1393/09/29
1393/09/25
1393/09/11
1393/09/09
1393/09/02

جلسه کارشناسان آموزشی+عکس

1393/07/19
1393/06/12
1393/04/01
1393/03/27
آرشیو
 
 
طرح پژوهشی:
 
اعتبار پژوهشی (Grant):
 
کنفرانس داخلی:

کنفرانس خارجی:
 
پاداش مقاله:
 
انتشارات
 
 
 
 
 مطالب

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

يکشنبه بیست و سوم مهر 1396
شنبه دوم خرداد 1394
سه شنبه بیست و سوم دي 1393
دوشنبه بیست و دوم دي 1393
شنبه بیستم دي 1393
آرشیو